ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Τα εκπαιδευτήρια ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, αν για κάτι επιπλέον έχουν να ξεχωρίσουν, πέρα από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν, σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οργανισμού, είναι η αυστηρή αξιολογική διαδικασία επιλογής που ακολουθείται αδιακρίτως σε όλους τους υποψήφιους καθηγητές /καθηγήτριες, που πρόκειται να ενταχθούν στο διδακτικό team.

Στάδια αξιολόγησης υποψήφιου διδακτικού προσωπικού

4 Δικλείδες ασφαλείας στην διαδικασία επιλογής!

Πρώτο Στάδιο

Επιζητείται από τον υποψήφιο η επίδοση γραπτού βιογραφικού σημειώματος.

Στο στάδιο αυτό γίνεται έλεγχος των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας που οφείλει να έχει ένας καθηγητής μας. Επίσης εντοπίζονται από τη Διεύθυνση τυχόν ανακρίβειες, ανακολουθίες, ή ελλιπή στοιχεία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ο υποψήφιος δεν περνάει στη δεύτερη φάση.

Δεύτερο Στάδιο

Περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με τον υπεύθυνο σπουδών στη ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμεί να διδάξει.

Σε αυτό το στάδιο διευκρινίζονται κάποια σημεία του βιογραφικού σημειώματος, ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος στην ευχέρεια λόγου, την προφορά, την προσωπικότητα και τα επικοινωνιακά προσόντα του υποψηφίου. Εάν εντοπιστεί αδυναμία, σε έναν από τους τομείς αυτούς, σε βαθμό που δεν πληροί τις απαιτήσεις ένταξης στην διδακτική ομάδα, ο υποψήφιος δεν προχωράει στην επόμενη φάση.

Τρίτο Στάδιο

Στο στάδιο αυτό, προαπαιτείται από τον υποψήφιο καθηγητή η οργάνωση και παρουσίαση ενός δίωρου περίπου δείγμα μαθήματος
(mock lesson/sample lesson) ενώπιον της διεύθυνσης στην αντίστοιχη γλώσσα και στο επίπεδο που θα του ζητηθεί.

Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δίδεται η ευκαιρία να ελεγχθούν όλα όσα ειπώθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο, σε σχέση με την ικανότητα διδασκαλίας του καθηγητή. Η οργάνωση του μαθήματος (lesson plan), η τήρηση του σχεδιασμού μαθήματος από άποψη χρόνου και περιεχομένου, η χρησιμοποίηση ευφυών τεχνασμάτων για την εξήγηση περίπλοκων φαινομένων, ανάλογα με το επίπεδο, η ικανότητα του καθηγητή να χειρίζεται τις αδυναμίες, τις απορίες, τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή (class management) και τέλος η προσωπικότητά του, είναι μερικά μόνο από τα σημεία που περιμένουμε να ανταποκριθούν επαρκώς οι υποψήφιοι καθηγητές μας.

Τέταρτο Στάδιο

Στην τελευταία αυτή φάση αξιολόγησης, η Διεύθυνση επικοινωνεί τηλεφωνικά με παλαιότερους εργοδότες του συγκεκριμένου υποψήφιου καθηγητή, για συστάσεις (references), έτσι ώστε να επισφραγιστεί η τελική επιλογή.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ!

Αυτό επιτυγχάνεται:

  • Από τη Διεύθυνση, με συχνές παρακολουθήσεις μαθημάτων (teacher observation), έτσι ώστε να παρακολουθούμε την πορεία των μαθημάτων, να έχουμε προσωπική άποψη για τον κάθε σπουδαστή , αλλά και να βελτιώνουμε τις οποιεσδήποτε αδυναμίες μας.
  • Από τους σπουδαστές μας. Προς το τέλος του εκπαιδευτικού έτους επιδίδεται στους μαθητές μας ειδικό φύλλο αξιολόγησης του καθηγητή τους και γενικότερα του φροντιστηρίου μας (ανώνυμη διαδικασία), το οποίο επιστρέφεται συμπληρωμένο στη Διεύθυνση έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις νέες ανάγκες σας, να βελτιώσουμε τις παροχές μας και να αξιολογήσουμε κάθε νέα ιδέα, προκειμένου να την εντάξουμε στο πρόγραμμα της νέας χρονιάς.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία της εποικοδομητικής κριτικής (constructive criticism) προσπαθούμε διαρκώς να βελτιωνόμαστε και να αναβαθμίζουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας.