ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά μαθήματα για όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τα εκπαιδευτήρια «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, με αξιοσημείωτη επιτυχία, στο χώρο της Πανεπιστημιακής υποστήριξης σε φοιτητές, επιτυγχάνοντας να προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε Πανεπιστημιακά μαθήματα πολλών Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. με ποσοστά επιτυχίας που προσεγγίζουν ακόμα και το 100% και στα πλέον δύσκολα και απαιτητικά μαθήματα.

Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται αφενός από την υψηλότατου επιπέδου εκπαιδευτική ομάδα και αφετέρου από την εξειδικευμένη αντιμετώπιση των μαθημάτων ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/Σχολή/Τμήμα (τα τμήματα αποτελούνται μόνο από φοιτητές της ίδιας Σχολής/Τμήματος), ώστε να αποφεύγονται γενικότητες στην ύλη και απόσταση της διδασκαλίας από τον τρόπο εξέτασης.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Τα εκπαιδευτήρια «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις τους με:

 • Ενίσχυση στο γνωστικό αντικείμενο πέρα από την διδασκαλία στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που φοιτούν ή εξ ολοκλήρου διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου.
 • Κάλυψη προαπαιτούμενης γνώσης.
 • Βοήθεια και καθοδήγηση στις εργασίες (εξαμήνου, πτυχιακές, διπλωματικές, κλπ.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τη διδασκαλία και την οργάνωση των μαθημάτων, έχουν αναλάβει διακεκριμένοι επιστήμονες με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, ενώ πολλοί είναι ήδη πανεπιστημιακοί συνεργάτες Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για τα ολιγομελή τμήματα τα μαθήματα ξεκινούν στις 15/10 και στη 1/3 κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ για τα ατομικά και τα κλειστά groups υπάρχουν ανοικτές ημερομηνίες έναρξης.

Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ
 • Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Ατομικά Μαθήματα (one to one)
 • Ολιγομελή τμήματα (groups 3-5 ατόμων)
 • Κλειστά groups για συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών

Όλα τα τμήματα αποτελούνται από σπουδαστές της ίδιας Σχολής και δεν είναι διατμηματικά. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις κάθε Σχολής για την βέλτιστη προετοιμασία των φοιτητών προ της τελικής εξέτασης. (Οι ώρες των μαθημάτων καθορίζονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο μάθημα και το πρόγραμμα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών.)

ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τα μαθήματα που οργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά αφορούν όλα τα τμήματα της Σχολής.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Οικονομική Επιστήμη
 • Μαθηματικά Ι & ΙΙ
 • Στατιστική Ι & ΙΙ
 • Μίκρο Ι & ΙΙ
 • Μάκρο Ι & ΙΙ
 • Λογιστική Ι & ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Ι & ΙΙ
 • Οικονομετρία Ι & ΙΙ
 • Δημόσια Οικονομική Ι &ΙΙ
 • Επιχειρησιακή Έρευνα, κλπ.
 • Λογιστική Ι & ΙΙ
 • Κόστος Ι & 2
 • Διοικητική Λογιστική
 • Ελεγκτική
 • Μίκρο
 • Μάκρο
 • Δημόσια Οικονομική
 • Μαθηματικά
 • Στατιστική
 • Τ.Α.Δ.Α.
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, κλπ.
 • Στατιστική Ι: Εκτιμητική
 • Στατιστική ΙΙ: Έλεγχος Υποθέσεων
 • Ανάλυση Διακύμανσης
 • Κατανομές Απώλειας
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Θεωρία Χρεωκοπίας
 • Ασφαλίσεις Ζωής Ι & ΙΙ
 • Απειροστικός Λογισμός Ι & ΙΙ
 • Άλγεβρα
 • Πιθανότητες Ι & ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Στατιστικά Προγράμματα
 • Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Περιγραφική Στατιστική
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Διαφορικές Εξισώσεις, Βιοστατιστική
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Λογιστική
 • Μίκρο
 • Μάκρο
 • Δημόσια Οικονομική
 • Παράγωγα
 • Επιχειρησιακή Έρευνα, κλπ.
 • Μαθηματικά Ι & ΙΙ
 • Στατιστική Ι & ΙΙ
 • Μίκρο Ι & ΙΙ
 • Μάκρο Ι & ΙΙ
 • Οικονομετρία
 • Λογιστική
 • Λογιστική Κόστους
 • Παράγωγα
 • Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Τραπεζική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Ελεγκτική
 • Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοικητική
 • Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
 • Χρηματοοικονομική Θεωρία, κλπ.
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι & ΙΙ
 • Μαθηματικά Ι & ΙΙ
 • Οικονομική Ι & ΙΙ
 • Στατιστική Ι & ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι & ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι & ΙΙ
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Τεχνική Μηχανική
 • Στοιχεία Μηχανών
 • Ρομποτική
 • Συστήματα Παραγωγής με H/Y (CAD/CAM/CAE), κλπ.
 • Επιχειρησιακή Στατιστική
 • Μάκρο
 • Μίκρο
 • Ναυτιλιακή Λογιστική
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Πολιτική Οικονομία
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κλπ.
 • Ανάλυση Ι & ΙΙ
 • Άλγεβρα
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Γραμμική και Υπολογιστική Άλγεβρα
 • Πιθανότητες
 • Στατιστική
 • Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • Αλγόριθμοι
 • Λογικός Προγραμματισμός
 • Αντικειμενοστρεφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Διαδικτυακός Προγραμματισμός
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Προηγμένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου, κλπ.
 • Μαθηματική Ανάλυση Ι & ΙΙ
 • Στατιστική
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Στοχαστικές Ανελίξεις
 • Μαθηματική Λογική
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Δομές Δεδομένων
 • Γλώσσα Προγραμματισμού C
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων
 • Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι & ΙΙ
 • Λογική Σχεδίαση
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι & ΙΙ
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 • Ευφυή Δίκτυα
 • Ευφυή Συστήματα
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Προγραμματισμός Παγκοσμίου Ιστού
 • Συστήματα Ουρών Αναμονής
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, κλπ.
 • Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, κλπ.

Προσοχή: Για μαθήματα τα οποία δεν είναι στην λίστα ή για μεταπτυχιακά μαθήματα, και για οποιαδήποτε εργασία, επικοινωνήστε μαζί μας.