ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ολιγομελή, ταχύρυθμα και ομοιογενή.

Το γεγονός ότι ο σύγχρονος κόσμος, μέσα στον οποίο ζούμε, αλλάζει καθημερινά με δραματικούς ρυθμούς, και το ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των μεταβολών, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.

Το ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ως σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός, που οφείλει να αφουγκράζεται τις νέες ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών, υιοθετεί νέες, ευέλικτες εκπαιδευτικές δομές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σημερινού σπουδαστή και αυριανού επαγγελματία.

Τα τμήματα των ενηλίκων είναι ολιγομελή, ταχύρρυθμα (2 τάξεις σε 8 μήνες ή 4 τάξεις σε 12 μήνες) και ομοιογενή. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά, για τις εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων, και στις εννέα διδασκόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Κινέζικα, Ρώσικα, Αραβικά, και Τούρκικα.

 • Α1 – Α2 (ΑΡΧΑΡΙΩΝ)
 • Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
 • Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
 • Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
 • Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Groups 2-4 ατόμων
 • Ιδιαίτερα Μαθήματα (one to one)
 • Εντατικά τμήματα (2 τάξεις σε οχτώ μήνες)
 • Υπέρεντατικα τμήματα (3 τάξεις σε 12 μήνες)

Με την παρακολούθηση των εντατικών τμημάτων, ο σπουδαστής μπορεί να καλύψει 2 τάξεις σε 8 μήνες ή 4 τάξεις σε 12 μήνες με την παρακολούθηση υπερεντατικών τμημάτων.

 Πιο αναλυτικά, υπάρχουν 4 κύκλοι σπουδών σε ένα χρόνο:
 • Οκτώβριος-Φεβρουάριος (εντατικός ρυθμός): 1 τάξη
 • Φεβρουάριος-Μάιος (εντατικός ρυθμός): 1 τάξη
 • Ιούνιος-Ιούλιος (υπερεντατικός ρυθμός): 1 τάξη
 • Σεπτέμβριος-Οκτώβριος (υπερεντατικός ρυθμός): 1 τάξη

Επίσης λειτουργούν:

Τα τμήματα αυτά ονομάζονται ESP (English for Specific Purposes) και αφορούν επαγγελματίες ή φοιτητές που θέλουν να εξοικειωθούν με συγκεκριμένη ορολογία γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς. Ενδεικτικά καλύπτουμε τους εξής εξειδικευμένους τομείς σπουδών:

 • Business English
 • Banking and Finance
 • MBA, University Studies
 • Management
 • Accounting
 • Insurance
 • Logistics
 • Tourism
 • Shipping
 • Computing
 • Information Technology
 • Electronics
 • Environmental Science
 • Nuclear Engineering
 • Medical Science
 • Nursing
 • Agricultural Engineering
 • Architecture
 • Security Personnel
 • Sports
 • κ.λ.π.

Είναι τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Αγγλικών όλων των εξαμήνων (1-8) όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.